Virtual Bronchoscopy Navigation System

Piotr Korczyński
Katera i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
email: piotr.korczynski@wum.edu.pl