Virtual Bronchoscopy Navigation System v 1.81 Z 20.04.2019

Komputerowy system VBNS (Virtual Bronchoscopy Navigation System) analizuje i przetwarza obrazy
tomografii komputerowej, tak aby powstał obraz wirtualnej bronchoskopii z zaznaczonymi celami
interwencji zabiegowej. Program do analizy obrazów DICOM z tomografii komputerowej dostępny jest za
pomocą przeglądarki internetowej, z pomocą której można zaznaczyć cele zabiegu. W kolejnym etapie
obrazy transferowane są do drugiego programu, który pełni funkcję prezentera wirtualnej bronchoskopii, w
czasie której lekarz może zapoznać się z naniesionymi celami i przygotować się do zabiegu diagnostycznego.
Korzyści z zastosowania:
- usprawnienie diagnostyki raka płuca w placówkach, które nie mają dostępu do endobronchosonografii (EBUS)
- zwiększenie skuteczności diagnostycznej wykonywanych zabiegów
- obniżenie kosztów pracowni bronchoskopowych
- zwiększenie możliwości analitycznych tomografii komputerowej w warunkach pracowni endoskopowej
- zwiększenie zakresu usług edukacyjnych i dydaktycznych
zachęcamy do stosowania
dr n. med. Piotr Korczyński
prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke